استخدام


 درصورتی که علاقمند به بازرگانی و واجد شرایط ذیل هستید:

- آشنایی کامل با قوانین گمرکی و قوانین بازرگانی ایران و بین الملل

- مسلط به کلیه امور ثبت سفارش، تخصیص ارز

- تسلط کامل به زبان انگلیسی

- آشنایی کامل با سامانه جامع تجارت و EPL و قوانین جدید و ثبت سفارش

- آشنایی کامل با امور قراردادها، ضمانت ها و پرداخت های بین المللی

- مسلط به کامپیوتر و نرم افزار office

- افرادی که در صنعت پتروشیمی فعالیت داشته اند در اولویت هستند.

- آشنا به صادرات

رزومه خود را به آدرس ایمیل : career@kenorasia.comارسال کنید.


هیچ فیلدی ایجاد نشده.