خدمات حفاری کنور

شرکت خدمات حفاری کنور در راستای ارائه سرویس یکپارچه سیال حفاری شامل تولید و تامین مواد شیمیایی سیال حفاری و تامین انواع خدمات سالید کنترل، تامین ماشین آلات و نیروی انسانی، خدمات پسماند و تجهیزات پسماند حفاری مطابق با دستورالعمل های زیست محیطی تاسیس گردیده است.

با عنایت به الطاف خداوند منان و همت همکاران سخت کوش مان تحقیقات علمی در رابطه با تولید داخلی محصولات خدمات حفاری در داخل کشور به نتیجه رسیده و فناوری تولید این محصولات در شرکت خدمات حفاری کنور نهادینه شده است. با فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز و بهره گیری از توانمندی و تجربه مهندسان داخلی، امکان تولید محصولات مذکور در آینده مقدور خواهد بود.

فعالیت های شرکت کنور آسیا

  • تامین مواد شیمیایی برای 15 حلقه چاه حوزه آزادگان
  • تامین مواد شیمیایی برای 30 حلقه چاه دستگاههای مناطق نفتخیز جنوب
  • تامین تجهیزات بهینه سازی آب صنایع خودرو سازی
  • تامین مواد شیمیایی بهینه سازی آب صنایع فولاد 
  • تامین مواد شیمیایی خطوط تولید صنایع وابسته به نفت و گاز