مواد شیمیایی تصفیه آب

با افزایش کمبود آب و کاهش منابع آبی، استفاده از پساب­ها و آب­های شور در مصارف صنعتی، کشاورزی و حتی آشامیدنی رشد چشمگیریداشته است. استفاده از مواد شیمیایی جهت بهسازی این آب­ها باعث افزایش کیفیت آب شده و راندمان فرایندهای صنعتی را افزایش می­دهد. شرکت کنور آسیا با بهره گیری از تکنولوژی روز طیف گسترده­ای از مواد شیمیایی را با توجه به نیاز مشتری تولید و عرضه می­نماید.


Product List


Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-01
ATMP
TDS
Inquiry
W-02
HEDP
TDS
Inquiry
W-03
EDTMPA
TDS
Inquiry
W-04
EDTMPS
TDS
Inquiry
W-05
DTPMPA
TDS
Inquiry
W-06
HPAA
TDS
Inquiry
W-07
PBTCA
TDS
Inquiry
W-08
BHMTPMPA
TDS
Inquiry
W-09
HDTMPA
TDS
Inquiry
W-10
PAPE
TDS
Inquiry
W-11
PAPEMP
TDS
Inquiry
W-12
ATMP.Kx
TDS
Inquiry
W-13
ATMP.Na4
TDS
Inquiry
W-14
ATMP.Na5 
TDS
Inquiry
W-15
BHMTPH.PN(Nax) 
TDS
Inquiry
W-16
HEDP.Na
TDS
Inquiry
W-17
HEDP.Na2
TDS
Inquiry
W-18
HEDP.Na4
TDS
Inquiry
W-19
HEDP.Kx
TDS
Inquiry
W-20
DTPMP.Nax
TDS
Inquiry
W-21
EDTMP.Na5
TDS
Inquiry
W-22
DTPMP.Na2
TDS
Inquiry
W-23
DTPMP.Na5
TDS
Inquiry
W-24
DTPMP.Na7
TDS
Inquiry
W-25
HMDTMPA.K6
TDS
Inquiry
W-26
PBTCA.Na4
TDS
Inquiry
W-27
Polycarboxylate
TDS
Inquiry
W-28
PASP
TDS
Inquiry
W-29
Carboxylate-Sulfonate-Nonion   Tri-polymer
TDS
Inquiry
W-30
PAA
TDS
Inquiry
W-31
PAAS
TDS
Inquiry
W-32
Sodium Polyacrylate
TDS
Inquiry
W-33
PCA
TDS
Inquiry
W-34
Acrylic-acrylate-sulfosalt   copolymers
TDS
Inquiry
W-35
Acrylic   Acid/Acrylate/Phosphonic Acid/Sulfosalt
TDS
Inquiry
W-36
T-225
TDS
Inquiry
W-37
AA/AMPS
TDS
Inquiry
W-38
MA/AA
TDS
Inquiry
W-39
HPMA
TDS
Inquiry
W-40
Modified Sodium   Polyacrylate
TDS
Inquiry
W-41
Aqueous Dispersant
TDS
Inquiry
W-42
PESA
TDS
Inquiry
W-43
Decyl Dimethyl   Benzyl ammonium Chloride
TDS
Inquiry
W-44
Isothiazolinones
TDS
Inquiry
W-45
Dichloroisocyanuric   acid 
TDS
Inquiry
W-46
Composite   Bactericide
TDS
Inquiry
W-47
Composite   Bactericide
TDS
Inquiry
W-48
High Performance   Sludge Stripper
TDS
Inquiry
W-49
Efficient COD   remover
TDS
Inquiry
W-50
Scale and   Corrosion Inhibitor for Boiler
TDS
Inquiry
W-51
Scale and   Corrosion Inhibitor for Heating Water
TDS
Inquiry
W-52
Scale and   Corrosion Inhibitor for Iron & Steel Plant
TDS
Inquiry
W-53
Scale Inhibitor   for Oilfield Refill Water
TDS
Inquiry
W-54
Scale Inhibitor   for Barium and Strontium
TDS
Inquiry
W-55
Scale Inhibitor   for Dusty Water
TDS
Inquiry
W-56
Scale and Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
W-57
Scale and   Corrosion Inhibitor for low hardness water
TDS
Inquiry
W-58
Nonstop Cleaning   and Pretreatment Filming Agent
TDS
Inquiry
W-59
Deoiling Detergent
TDS
Inquiry
W-60
Pretreatment   Filming Agent
TDS
Inquiry
W-61
MOPA
TDS
Inquiry
W-62
Cyclohexylamine (Raw   Material)
TDS
Inquiry
W-63
Morpholine 
TDS
Inquiry
W-64
BTA
TDS
Inquiry
W-65
MBT
TDS
Inquiry
W-66
TTA
TDS
Inquiry
W-67
Corrosion   Inhibitor for Hydrochloric Acid Cleaning
TDS
Inquiry
W-68
Carbohydrazide 
TDS
Inquiry
W-69
Antiscalant and   Dispersant for RO Membrane
TDS
Inquiry
W-70
Antiscalant and   Dispersant for RO Membrane
TDS
Inquiry
W-71
THPS
TDS
Inquiry
W-72
Acetyl Chloride
TDS
Inquiry
W-73
Phosphorous acid (Raw Material)
TDS
Inquiry


Category List

Corrosion Inhibitor

Organic Phosphate Salts

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-01
ATMP
TDS
Inquiry
W-02
HEDP
TDS
Inquiry
W-04
EDTMPS
TDS
Inquiry
W-05
DTPMPA
TDS
Inquiry
W-06
HPAA
TDS
Inquiry
W-07
PBTCA
TDS
Inquiry
W-08
BHMTPMPA
TDS
Inquiry
W-09
HDTMPA
TDS
Inquiry
W-10
PAPE
TDS
Inquiry
W-11
PAPEMP
TDS
Inquiry

Organic Phosphate Salts

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-13
ATMP.Na4
TDS
Inquiry
W-14
ATMP.Na5 
TDS
Inquiry
W-15
BHMTPH.PN(Nax) 
TDS
Inquiry
W-16
HEDP.Na
TDS
Inquiry
W-17
HEDP.Na2
TDS
Inquiry
W-18
HEDP.Na4
TDS
Inquiry
W-19
HEDP.Kx
TDS
Inquiry
W-21
EDTMP.Na5
TDS
Inquiry
W-23
DTPMP.Na5
TDS
Inquiry
W-26
PBTCA.Na4
TDS
Inquiry


Polycarboxylic Antiscalant

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-28
PASP
TDS
Inquiry
W-29
Carboxylate-Sulfonate-Nonion   Tri-polymer
TDS
Inquiry
W-30
PAA
TDS
Inquiry
W-31
PAAS
TDS
Inquiry
W-33
PCA
TDS
Inquiry
W-39
HPMA
TDS
Inquiry
W-42
PESA
TDS
Inquiry


Germicide Algicide/ Sludge Stripper (Slime Remover)


Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-44
Isothiazolinones
TDS
Inquiry


Special Antiscale Inhibitor


Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-50
Scale and   Corrosion Inhibitor for Boiler
TDS
Inquiry
W-51
Scale and   Corrosion Inhibitor for Heating Water
TDS
Inquiry
W-52
Scale and   Corrosion Inhibitor for Iron & Steel Plant
TDS
Inquiry
W-56
Scale and   Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
W-57
Scale and   Corrosion Inhibitor for low hardness water
TDS
Inquiry
W-58
Nonstop Cleaning   and Pretreatment Filming Agent
TDS
Inquiry
W-60
Pretreatment   Filming Agent
TDS
Inquiry
W-61
MOPA
TDS
Inquiry
W-62
Cyclohexylamine (Raw Material)
TDS
Inquiry
W-63
Morpholine 
TDS
Inquiry


Special Corrosion Inhibitor

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-64
BTA
TDS
Inquiry
W-65
MBT
TDS
Inquiry
W-66
TTA
TDS
Inquiry
W-67
Corrosion   Inhibitor for Hydrochloric Acid Cleaning
TDS
Inquiry
W-68
Carbohydrazide
TDS
Inquiry
D-07
Cooling   Water Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-36
Water Stabilizer
TDS
Inquiry
D-37
Oxygen   Scavenger
TDS
Inquiry
D-41
High-Effect water stabilizer
TDS
Inquiry
D-47
Amine   Corrosion Inhibitor
TDS
InquiryScale Inhibitor

Organic Phosphate Salts

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-01
ATMP
TDS
Inquiry
W-02
HEDP
TDS
Inquiry
W-04
EDTMPS
TDS
Inquiry
W-05
DTPMPA
TDS
Inquiry
W-06
HPAA
TDS
Inquiry
W-07
PBTCA
TDS
Inquiry
W-08
BHMTPMPA
TDS
Inquiry
W-09
HDTMPA
TDS
Inquiry
W-10
PAPE
TDS
Inquiry
W-11
PAPEMP
TDS
Inquiry


Organic Phosphate Salts

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-12
ATMP.Kx
TDS
Inquiry
W-13
ATMP.Na4
TDS
Inquiry
W-14
ATMP.Na5 
TDS
Inquiry
W-15
BHMTPH.PN(Nax) 
TDS
Inquiry
W-16
HEDP.Na
TDS
Inquiry
W-17
HEDP.Na2
TDS
Inquiry
W-18
HEDP.Na4
TDS
Inquiry
W-19
HEDP.Kx
TDS
Inquiry
W-20
DTPMP.Nax
TDS
Inquiry
W-21
EDTMP.Na5
TDS
Inquiry
W-22
DTPMP.Na2
TDS
Inquiry
W-23
DTPMP.Na5
TDS
Inquiry
W-24
DTPMP.Na7
TDS
Inquiry
W-25
HMDTMPA.K6
TDS
Inquiry
W-26
PBTCA.Na4
TDS
Inquiry


Polycarboxylic Antiscalant

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-27
Polycarboxylate
TDS
Inquiry
W-29
Carboxylate-Sulfonate-Nonion   Tri-polymer
TDS
Inquiry
W-30
PAA
TDS
Inquiry
W-31
PAAS
TDS
Inquiry
W-32
Sodium   Polyacrylate
TDS
Inquiry
W-33
PCA
TDS
Inquiry
W-34
Acrylic-acrylate-sulfosalt   copolymers
TDS
Inquiry
W-35
Acrylic   Acid/Acrylate/Phosphonic Acid/Sulfosalt
TDS
Inquiry
W-36
T-225
TDS
Inquiry
W-37
AA/AMPS
TDS
Inquiry
W-38
MA/AA
TDS
Inquiry
W-39
HPMA
TDS
Inquiry
W-40
Modified Sodium   Polyacrylate
TDS
Inquiry
W-42
PESA
TDS
Inquiry


Germicide Algicide/ Sludge Stripper (Slime Remover)

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-48
High Performance   Sludge Stripper
TDS
Inquiry


Special Antiscale Inhibitor

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-50
Scale and   Corrosion Inhibitor for Boiler
TDS
Inquiry
W-51
Scale and   Corrosion Inhibitor for Heating Water
TDS
Inquiry
W-52
Scale and   Corrosion Inhibitor for Iron & Steel Plant
TDS
Inquiry
W-53
Scale Inhibitor   for Oilfield Refill Water
TDS
Inquiry
W-54
Scale Inhibitor   for Barium and Strontium
TDS
Inquiry
W-55
Scale Inhibitor   for Dusty Water
TDS
Inquiry
W-56
Scale and   Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
W-57
Scale and   Corrosion Inhibitor for low hardness water
TDS
Inquiry
W-63
Morpholine 
TDS
Inquiry
D-14
Scale Remover
TDS
Inquiry
D-07
Cooling Water Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-36
Water   Stabilizer
TDS
Inquiry
D-41
High-Effect water stabilizer
TDS
Inquiry
D-47
Amine   Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry


RO (Reverse Osmosis) Chemical

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-69
Antiscalant and   Dispersant for RO Membrane
TDS
Inquiry
W-70
Antiscalant and   Dispersant for RO Membrane
TDS
Inquiry


COD Remover

Germicide Algicide/ Sludge Stripper (Slime Remover)

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-49
Efficient COD   remover
TDS
Inquiry

Germicide Algicide/ Sludge Stripper (Slime Remover)

Anti-Midew Agent

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-43
Decyl Dimethyl   Benzyl ammonium Chloride
TDS
Inquiry


Sludge Stripper

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-43
Decyl Dimethyl   Benzyl ammonium Chloride
TDS
Inquiry
W-44
Isothiazolinones
TDS
Inquiry
W-46
Composite   Bactericide
TDS
Inquiry
W-47
Composite   Bactericide
TDS
Inquiry
W-48
High Performance   Sludge Stripper
TDS
Inquiry
W-63
Morpholine 
TDS
Inquiry


Fungicidal

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-43
Decyl Dimethyl   Benzyl ammonium Chloride
TDS
Inquiry
W-44
Isothiazolinones
TDS
Inquiry
W-45
Dichloroisocyanuric   acid 
TDS
Inquiry
W-46
Composite   Bactericide
TDS
Inquiry
W-47
Composite   Bactericide
TDS
Inquiry
W-48
High Performance   Sludge Stripper
TDS
Inquiry
W-62
Cyclohexylamine (Raw Material)
TDS
Inquiry


Bactricidal

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-44
Isothiazolinones
TDS
Inquiry
W-46
Composite   Bactericide
TDS
Inquiry
W-47
Composite   Bactericide
TDS
Inquiry
W-48
High Performance   Sludge Stripper
TDS
Inquiry
W-71
THPS
TDS
Inquiry


Pesticide

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-44
Isothiazolinones
TDS
Inquiry
W-62
Cyclohexylamine (Raw   Material)
TDS
Inquiry
W-63
Morpholine 
TDS
Inquiry
W-71
THPS
TDS
Inquiry
W-72
Acetyl Chloride
TDS
Inquiry
W-73
Phosphorous acid   (Raw Material)
TDS
Inquiry


Algicidal

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-43
Decyl Dimethyl   Benzyl ammonium Chloride
TDS
Inquiry
W-44
Isothiazolinones
TDS
Inquiry
W-45
Dichloroisocyanuric   acid 
TDS
Inquiry
W-46
Composite   Bactericide
TDS
Inquiry


Sterilization

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-48
High Performance   Sludge Stripper
TDS
Inquiry

Anti- Oxidant

Germicide Algicide/ Sludge Stripper (Slime Remover)

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-43
Decyl Dimethyl   Benzyl ammonium Chloride
TDS
Inquiry
W-44
Isothiazolinones
TDS
Inquiry


Special Antiscale Inhibitor

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-63
Morpholine 
TDS
Inquiry


Special Corrosion Inhibitor

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-68
Carbohydrazide 
TDS
Inquiry


Others

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-73
Phosphorous acid (Raw Material)
TDS
Inquiry


Deodorizer

Special Antiscale Inhibitor

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-63
Morpholine 
TDS
Inquiry

Stabilizer

Organic Phosphate Salts

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-02
HEDP
TDS
Inquiry
W-03
EDTMPA
TDS
Inquiry
W-05
DTPMPA
TDS
Inquiry
W-07
PBTCA
TDS
Inquiry
W-11
PAPEMP
TDS
Inquiry

Organic Phosphate Salts

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-16
HEDP.Na
TDS
Inquiry
W-17
HEDP.Na2
TDS
Inquiry
W-18
HEDP.Na4
TDS
Inquiry
W-19
HEDP.Kx
TDS
Inquiry
W-20
DTPMP.Nax
TDS
Inquiry
W-22
DTPMP.Na2
TDS
Inquiry
W-23
DTPMP.Na5
TDS
Inquiry
W-24
DTPMP.Na7
TDS
Inquiry
W-26
PBTCA.Na4
TDS
Inquiry

Polycarboxylic Antiscalant

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-29
Carboxylate-Sulfonate-Nonion   Tri-polymer
TDS
Inquiry
W-40
Modified Sodium   Polyacrylate
TDS
Inquiry

Special Antiscale Inhibitor

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-54
Scale Inhibitor   for Barium and Strontium
TDS
Inquiry

Others

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-73
Phosphorous acid (Raw Material)
TDS
Inquiry

Surfactant

Germicide Algicide/ Sludge Stripper (Slime Remover)

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-43
Decyl Dimethyl   Benzyl ammonium Chloride
TDS
Inquiry
W-48
High Performance   Sludge Stripper
TDS
Inquiry

Special Antiscale Inhibitor

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-53
Scale Inhibitor   for Oilfield Refill Water
TDS
Inquiry
W-56
Scale and   Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
W-57
Scale and   Corrosion Inhibitor for low hardness water
TDS
Inquiry
W-60
Pretreatment   Filming Agent
TDS
Inquiry
W-63
Morpholine 
TDS
Inquiry

Detergent

Organic Phosphate Salts

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-02
HEDP
TDS
Inquiry
W-03
EDTMPA
TDS
Inquiry
W-05
DTPMPA
TDS
Inquiry


Organic Phosphate Salts

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-16
HEDP.Na
TDS
Inquiry
W-17
HEDP.Na2
TDS
Inquiry
W-18
HEDP.Na4
TDS
Inquiry
W-19
HEDP.Kx
TDS
Inquiry
W-20
DTPMP.Nax
TDS
Inquiry
W-22
DTPMP.Na2
TDS
Inquiry
W-23
DTPMP.Na5
TDS
Inquiry
W-24
DTPMP.Na7
TDS
Inquiry
W-26
PBTCA.Na4
TDS
Inquiry

Polycarboxylic Antiscalant

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-38
MA/AA
TDS
Inquiry
W-42
PESA
TDS
Inquiry

Germicide Algicide/ Sludge Stripper (Slime Remover)

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-47
Composite   Bactericide
TDS
Inquiry
W-48
High Performance   Sludge Stripper
TDS
Inquiry

Special Antiscale Inhibitor

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-57
Scale and   Corrosion Inhibitor for low hardness water
TDS
Inquiry
W-58
Nonstop Cleaning   and Pretreatment Filming Agent
TDS
Inquiry
W-59
Deoiling Detergent
TDS
Inquiry
W-61
MOPA
TDS
Inquiry
W-63
Morpholine 
TDS
Inquiry

Special Corrosion Inhibitor

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-67
Corrosion   Inhibitor for Hydrochloric Acid Cleaning
TDS
Inquiry

Others

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-73
Phosphorous acid (Raw Material)
TDS
Inquiry

Multi-Acid Polyelectrolyte

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
D-15
Chemical Cleaning Agent
TDS
Inquiry

Dispersant

Organic Phosphate Salts

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-04
EDTMPS
TDS
Inquiry
W-05
DTPMPA
TDS
Inquiry
W-09
HDTMPA
TDS
Inquiry
W-10
PAPE
TDS
Inquiry
W-11
PAPEMP
TDS
Inquiry

Organic Phosphate Salts

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-14
ATMP.Na5 
TDS
Inquiry
W-17
HEDP.Na2
TDS
Inquiry

Polycarboxylic Antiscalant

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-04
EDTMPS
TDS
Inquiry
W-05
DTPMPA
TDS
Inquiry
W-09
HDTMPA
TDS
Inquiry
W-10
PAPE
TDS
Inquiry
W-11
PAPEMP
TDS
Inquiry
W-14
ATMP.Na5 
TDS
Inquiry
W-17
HEDP.Na2
TDS
Inquiry
W-27
Polycarboxylate
TDS
Inquiry
W-28
PASP
TDS
Inquiry
W-29
Carboxylate-Sulfonate-Nonion   Tri-polymer
TDS
Inquiry
W-30
PAA
TDS
Inquiry
W-31
PAAS
TDS
Inquiry
W-32
Sodium Polyacrylate
TDS
Inquiry
W-33
PCA
TDS
Inquiry
W-34
Acrylic-acrylate-sulfosalt   copolymers
TDS
Inquiry
W-35
Acrylic   Acid/Acrylate/Phosphonic Acid/Sulfosalt
TDS
Inquiry
W-36
T-225
TDS
Inquiry
W-37
AA/AMPS
TDS
Inquiry
W-38
MA/AA
TDS
Inquiry
W-40
Modified Sodium   Polyacrylate
TDS
Inquiry
W-41
Aqueous Dispersant
TDS
Inquiry
W-42
PESA
TDS
Inquiry

Germicide Algicide/ Sludge Stripper (Slime Remover)

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-43
Decyl Dimethyl   Benzyl ammonium Chloride
TDS
Inquiry
W-48
High Performance   Sludge Stripper
TDS
Inquiry

Special Antiscale Inhibitor

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-50
Scale and   Corrosion Inhibitor for Boiler
TDS
Inquiry
W-52
Scale and Corrosion   Inhibitor for Iron & Steel Plant
TDS
Inquiry
W-55
Scale Inhibitor   for Dusty Water
TDS
Inquiry
W-57
Scale and   Corrosion Inhibitor for low hardness water
TDS
Inquiry
W-58
Nonstop Cleaning   and Pretreatment Filming Agent
TDS
Inquiry
W-59
Deoiling Detergent
TDS
Inquiry
W-60
Pretreatment Filming   Agent
TDS
Inquiry

RO (Reverse Osmosis) Chemical

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
W-69
Antiscalant and   Dispersant for RO Membrane
TDS
Inquiry
W-70
Antiscalant and   Dispersant for RO Membrane
TDS
Inquiry

Flocculant

Silicon Base 

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
D-01
Flocculant
TDS
Inquiry

Anionic polyelectrolyte

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
C-07
Polyacrylamide 
TDS
Inquiry


Demulsifier

Reverse Demulsifier

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
D-17A
High Molecule Reverse   Demulsifier
TDS
Inquiry
D-17B
Polymer Reverse   Demulsifier
TDS
Inquiry
D-17C
Compound Reverse   Demulsifier
TDS
Inquiry